Zakład Studiów Ekonomiczno-Społecznych

Misja zakładu:

Prowadzenie badań naukowych w zakresie społeczno-politycznych i gospodarczych aspektów funkcjonowania systemów obronności i bezpieczeństwa państwa oraz kształcenie studentów w zakresie ekonomii, logistyki, bezpieczeństwa społecznego i energetycznego oraz ekologii ukierunkowanych na problematykę obronności.

 

Zadania i cele zakładu:

 1. Prowadzenie działalności dydaktycznej w zakresie:

 • przygotowania systemów bezpieczeństwa i obronnego do normatywno-prawnych uwarunkowań gospodarczych oraz ekonomiczno-społecznych państwa,
 • zarządzania bezpieczeństwem ekonomicznym państwa,
 • tworzenia i funkcjonowania mechanizmów bezpieczeństwa ekonomicznego w systemach bezpieczeństwa i obronności państwa.

 

 2. Prowadzenie działalności naukowo-badawczej w zakresie:

 • badania procesu przygotowań obronnych gospodarki oraz sposobów ich finansowania,
 • prac studyjnych w zakresie stanu przygotowania gospodarki oraz możliwości finansowych państwa w obszarze systemów bezpieczeństwa i obrony państwa, a także sytuacji kryzysowych,
 • badania uwarunkowań prawnych oraz procedur planowania obronnego, w tym planowania budżetu obronnego, metod, sposobów i narzędzi bezpieczeństwa ekonomicznego i finansowego państwa,
 • badania zagranicznych źródeł finansowania wspierających modernizacje i rozwój krajowego przemysłu obronnego,
 • badania źródeł finansowania modernizacji technicznej oraz rozwoju sił zbrojnych,
 • badania planowania i wykorzystania świadczeń na rzecz obrony, a także budowania zasobów i zdolności obronnych państwa przez państwo, samorządy terytorialne,
 • badanie procesu rozwoju planowania wojskowego w UE i NATO z punktu widzenia możliwości gospodarczych państwa,
 • badania sprawowania cywilnej i demokratycznej kontroli na siłami zbrojnymi, w ujęciu ekonomicznym i społecznym,
 • badania szczególnej pozycji ekonomii w systemach bezpieczeństwa i obronności państwa,
 • badania zależności między systemami bezpieczeństwa i obrony państwa, w ujęciu ekonomiczno-społecznych możliwości państwa,
 • badania kondycji ekonomiczno-finansowej przemysłu zbrojeniowego w Polsce i na świecie,
 • badania sposobów finansowania działalności terrorystycznej, przestępczej i procedury prania pieniędzy oraz możliwości przeciwdziałania tym zjawiskom.

 

Kierownik zakładu: dr Bogdan ĆWIK,

 

Pracownicy zakładu: prof. dr hab. Lech KOŚCIELECKI;

dr Jakub ADAMKIEWICZ; dr Ryszard CHYRZYŃSKI; dr Dariusz ĆWIK; dr Tomasz Kościelecki, dr Jerzy NIEPSUJ; dr Katarzyna ŚWIERSZCZ.

 

Kontakt:

tel.: 261 839 221

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.