Zakład Badań Nad Sektorem Pozamilitarnym

Misja Zakładu:

 

Zadania i cele zakładu:

1. Prowadzenie działalności dydaktycznej w zakresie:

 • funkcjonowania systemu bezpieczeństwa narodowego sektora pozamilitarnego na poziomie państwa, województwa, powiatu i gminy,
 • funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego na szczeblu  międzynarodowym, kraju, województwa, powiatu i gminy,
 • funkcjonowania i ochrony infrastruktury krytycznej państwa,
 • realizacji zadań obronnych przez podmioty samorządu terytorialnego, podmioty gospodarcze i społeczne,
 • ratownictwa i ochrony ludności oraz środowiska naturalnego,
 • utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

2. Prowadzenie działalności naukowo-badawczej w zakresie:

 • metod modelowania i eksperymentalnych badań efektywności działania sektora pozamilitarnego,
 • prac studyjnych w zakresie funkcjonowania elementów sektora pozamilitarnego w państwie,
 • badania przygotowania i ochrony obiektów infrastruktury krytycznej,
 • badania metodologii przygotowania i organizowania elementów sektora pozamilitarnego w warunkach pokoju, kryzysu i wojny,
 • badania funkcji i kompetencji organów administracji rządowej i samo-rządowej w systemie bezpieczeństwa i obronności państwa,
 • badania i porównania sektorów pozamilitarnych w państwach UE i NATO oraz ich znaczenia w systemach bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego,
 • badania roli i miejsca sił zbrojnych oraz obrony terytorialnej w reagowaniu kryzysowym, ratownictwie, a także w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • badania systemów zarządzania kryzysowego na szczeblu centralnym, wojewódzkim i gminnym,
 • badania współczesnych uwarunkowań, wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa państwa,
 • badania stanu i modelowych rozwiązań w zakresie realizacji zadań obronnych przez organy administracji rządowej i samorządowej oraz pozarządowej, podmiotów gospodarczych i społecznych, 
 • badania modeli współdziałania samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności państwa,
 • badania modeli struktur zarządzania bezpieczeństwem i obronnością na poszczególnych poziomach samorządu terytorialnego, 
 • badania realizacji zadań obronnych przez organy samorządu terytorialnego w czasie pokoju, kryzysu i wojny.

 

 Kierownik zakładu: dr Mirosław MARCINIAK,

 

Pracownicy zakładu: prof. dr hab. Stanisław FILIPOWICZ; prof. dr hab. Andrzej MISIUK; prof. dr hab. Konstanty Adam WOJTASZCZYK; dr hab. Zenon TREJNIS, prof WAT,

dr Jacek BIL; dr Artur FILIPOWICZ; dr Andrzej JACUCH; dr Wawrzyniec KOWALSKI; mgr Luiza TRZCIŃSKA.

 

Kontakt:

tel.: 261 839 426

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.