STUDIA PODYPLOMOWE: SAMORZĄD TERYTORIALNY W SYSTEMIE OBRONNYM PAŃSTWA

 

Studia na tym kierunku łączą wiedzę z zakresu nauk politycznych, ekonomicznych, prawnych, organizacji i zarządzania, z uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych występujących w systemie obronności i bezpieczeństwa państwa. Wiedza zaś zdobyta w czasie tych studiów pozwali poznać, zarówno system obronny państwa, zadania i rolę podmiotów zarządzających tym systemem, jak i zasady jego planowania i finansowania, w określonych stanach funkcjonowania państwa.

 Głównym celem studiów jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji przez specjalnie opracowany program studiów, który przygotuje słuchaczy do podejmowania samodzielnych, merytorycznych decyzji oraz nawiązywania współpracy i podejmowania działań, zwłaszcza na rzecz samorządu terytorialnego w obszarze obronności i bezpieczeństwa państwa.

 

WIĘCEJ INFORMACJI (link)

 


 

STUDIA PODYPLOMOWE: AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA W ORGANIZACJACH ZHIERARCHIZOWANYCH I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

 

Celem przedmiotowych studiów jest poszerzenie wiedzy słuchaczy z zakresu nowoczesnej kontroli i audytu wewnętrznego, będącego nieodłącznym elementem skutecznego zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach państwowych oraz administracji publicznej. Nabycie umiejętności analizowania oraz specyfiki rozumienia metod i standardów umożliwiających prowadzenie kontroli i audytu wewnętrznego oraz przepisów regulujących ten obszar tematyczny.

Proponowany program studiów jest dostosowany do wymagań stawianych osobom ubiegającym się o pracę na stanowiskach w działach kontroli oraz audytu wewnętrznego oraz, które na co dzień współpracują z komórkami kontroli oraz audytu wewnętrznego. Są to także studia dla osób, które dotychczas nie pracowały w działach kontroli i audytu, ale pragną zdobyć profesjonalną wiedzę i umiejętności z tego zakresu.

 

WIĘCEJ INFORMACJI (link) 

PROCES DYPLOMOWANIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA W ORGANIZACJACH ZHIERARCHIZOWANYCH I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ