I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dylematy współczesnej obronności RP”

Data: 6 kwietnia 2017 r.

Organizatorem konferencji był Instytut Systemów Bezpieczeństwa i Obronności.

Dyskutowano w trzech panelach eksperckich:

  • Panel Polityczne i militarne aspekty obronności RP
  • Panel Pozamilitarne uwarunkowania obronności RP
  • Panel Ekonomiczny i społeczny wymiar obronności RP

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Dylematy współczesnej obronności i bezpieczeństwa​ RP"

data: 12 kwietnia 2018 r. 

 

Konferencja organizowana jest przez Instytut Systemów Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału Logistyki WAT wspólnie Zakładem Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie, Zakładem Studiów nad Bezpieczeństwie, Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, Zakładem Nauk o Bezpieczeństwie, Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej oraz Wydziałem Wojsk Lądowych Vasil Levski National Military University w Veliko Tarnovo.

  

Konferencja przewiduje dyskusję w czterech panelach:

  • Geopolityczne uwarunkowania bezpieczeństwa i obronności Polski w końcu drugiej dekady XXI stulecia.
  • Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa i obronności RP.
  • Nowe technologie w sferze bezpieczeństwa i obronności oraz ich wpływ na rozwój sztuki wojennej.
  • Lądowe i powietrzne systemy transportowe w sektorze bezpieczeństwa i obronności w XXI wieku.

   

Zapraszamy na stronę konferencji: http://konferencja.wlo.wat.edu.pl/, gdzie dostępne są szczegółowe informacje oraz materiały do pobrania.

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Dylematy współczesnej obronności i bezpieczeństwa RP"

Data: 30 maja 2019 r.

Konferencja została zorganizowana przez Instytut Systemów Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej im. J. Dąbrowskiego w Warszawie oraz Wydział Wojsk Lądowych Vasil Levski National Military Univesity w Veliko Tarnovo i „Henri Coandă” Air Force Academy, Brasov, Romania.

Dyskutowano w trzech panelach eksperckich:

Panel ekspercki I Geopolityczne i geostrategiczne uwarunkowania bezpieczeństwa i obronności Polski w końcu drugiej dekady XXI stulecia.

Panel ekspercki II Militarne aspekty bezpieczeństwa i obronności RP.

Panel ekspercki III Pozamilitarne i technologiczne aspekty   bezpieczeństwa i obronności RP.

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KÓŁ NAUKOWYCH

W dniach 11-12.05.2017r., odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych „Logistyka i obronność w świetle nowych technologii”. Celem konferencji była aktywizacja studentów do poszerzania swoich zainteresowań w ramach tematyki logistyki i obronności.

Pierwszego dnia obrady odbywały się w 6 panelach tematycznych z zakresu logistyki oraz 4 panelach tematycznych z zakresu obronności. W trakcie trwającej konferencji studenci mieli okazję zapoznać się z wieloma ciekawostkami logistycznymi oraz mogli wziąć udział w warsztatach specjalistycznych firm z branży TSL (partnerzy konferencji).

Drugiego dnia uczestnicy konferencji w grupach udali się na wycieczki do: Pekaesu w Błoniu, FM Logistic w Mszczonowie, Aresztu Śledczego w Warszawie oraz Parku Sprzętu Technicznego WAT.

Na zakończenie konferencji studenci zostali wyróżnieni przez Dziekana WLO oraz zaproszonych gości, za swoje wystąpienia stażami, nagrodami rzeczowymi.

Łącznie w konferencji wzięło udział 125 uczestników w tym goście z uczelni: Uniwersytet Łódzki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Politechnika Warszawska, Politechnika Częstochowska, Akademia Morska w Gdyni, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Goście z zagranicy przybyli również przedstawiciele Żytomierskiego Instytutu Wojskowego z Ukrainy.

KONFERENCJA „POZAMILITARNE PRZYGOTOWANIA OBRONNE, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I OBRONA CYWILNA W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ”

W dniach 01-02.12.2016 roku odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Pozamilitarne przygotowania obronne, zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna w systemie bezpieczeństwa i obronności rzeczypospolitej polskiej /na przykładzie województwa mazowieckiego/” współorganizowana przez Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Instytut Systemów Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej.

Pierwszy dzień konferencji poświęcono debacie z udziałem naukowców reprezentujących wiele ośrodków akademickich w Polsce, w tym: Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu i Akademii Sztuki Wojennej. Dyskutowano nad zagadnieniami związanymi z rolą sił zbrojnych i sektora pozamilitarnego w kształtowaniu obronności i bezpieczeństwa państwa na poziomie samorządu terytorialnego. Przedstawiono również wnioski z projektu badawczego ISBiO pt. „Samorząd terytorialny w pozamilitarnym systemie obronnym RP”. Drugi dzień konferencji poświęcono warsztatom szkoleniowym kierowanym do przedstawicieli urzędów samorządowych z województwa mazowieckiego.

 

Dyskutowano w czterech panelach:

I Panel: Strategie, polityki i programy samorządu terytorialnego w realizacji zadań obronnych

II Panel: Zadania samorządu terytorialnego w zakresie i ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego

III Panel: Funkcje i zadania samorządu terytorialnego w procesie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

IV Panel: Samorząd terytorialny w niemilitarnym systemie obronnym (wyniki przeprowadzonych badań samorządów powiatowych i gminnych woj. mazowieckiego)

Wysoka wartość konferencji wynikała z połączenia dwóch funkcjonujących często równolegle światów: teoretycznych rozważań naukowców z doświadczeniem praktyków na co dzień zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa i obronności na poziomie samorządowym. O sukcesie konferencji świadczyło duże zainteresowanie obu uczestniczących w niej grup oraz deklaracja chęci kontynuacji debaty w kolejnych latach.