II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Dylematy współczesnej obronności i bezpieczeństwa​ RP"

data: 12 kwietnia 2018 r. 

 

Konferencja organizowana jest przez Instytut Systemów Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału Logistyki WAT wspólnie Zakładem Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie, Zakładem Studiów nad Bezpieczeństwie, Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, Zakładem Nauk o Bezpieczeństwie, Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej oraz Wydziałem Wojsk Lądowych Vasil Levski National Military University w Veliko Tarnovo.

 

Konferencja przewiduje dyskusję w czterech panelach:

  1. Geopolityczne uwarunkowania bezpieczeństwa i obronności Polski w końcu drugiej dekady XXI stulecia.
  2. Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa i obronności RP.
  3. Nowe technologie w sferze bezpieczeństwa i obronności oraz ich wpływ na rozwój sztuki wojennej.
  4. Lądowe i powietrzne systemy transportowe w sektorze bezpieczeństwa i obronności w XXI wieku.

 

Zapraszamy na stronę konferencji: http://konferencja.wlo.wat.edu.pl/, gdzie dostępne są szczegółowe informacje oraz materiały do pobrania.